Home

Even voorstellen

Het Uilennest

Voeding

Tijden en tarieven

Toeslagen

Foto’s

Contact

 

 

 

Over Het Uilennest

 

De naam  “ Het Uilennest ” verwijst naar een warme plek, vol genegenheid en geborgenheid, warmte, vrolijkheid en liefde. Een sfeer die ik voor ogen heb  met mijn gastouderopvang en een ’nest’ waarin je groot mag worden en je mag ontwikkelen als kind tot een zelfstandig individu, die straks goed in zijn/haar vel mag uitvliegen naar het basisonderwijs. Een ‘nest’ waar we onze eigen broodjes bakken, appelmoes koken, van natuurlijke materialen mooie dingen maken, ouderwets huishouden, en in de natuur ons kunnen verwonderen over de ‘kleine’ en gewone dingen van het leven.

 

In Het Uilennest werk ik vanuit de antroposofische pedagogie. Dat betekent dat ik het antroposofisch mensbeeld als uitgangspunt neem.

 

 

Dagelijks worden er maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen. Er is 1 flexibele opvangplek, dit betekent dat ouders altijd de gelegenheid hebben om een dag te ruilen of extra af te nemen. De kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving door één gastouder. De kleinschaligheid biedt de gastouder de gelegenheid om ieder kind individueel te volgen, aandacht te geven en zo de ontwikkeling van ieder kind te stimuleren  en hierop in te spelen al naar gelang de behoefte van ieder kind. Iedere dag zijn er vaste gewoontes, rituelen en is er een vast ritme van de dag, dit brengt rust met zich mee. Waar veel ruimte is voor buitenspelen, wandelen zingen en knutselactiviteiten, waar de jaarfeesten een plek krijgen in het jaarritme. Kinderen herkennen dit en zullen zich veilig en geborgen voelen. Doordat de groep klein is, zullen de kinderen zich sneller en makkelijker hechten aan de groepsgenootjes en aan de gastouder.

 

De groepsruimte bestaat uit een aparte ruimte op de begane grond. Deze ruimte grenst aan de tuin en heeft een eigen slaapkamer, waar de kinderen in hun eigen ritme kunnen rusten en slapen. De verblijfsruimte is huiselijk ingericht, en rustig van kleurstelling. In de verblijfsruimte is een seizoentafel aanwezig, hierop worden de jaargetijden en de bijbehorende feesten uitgebeeld, kinderen krijgen hierdoor op een speelse manier de belevingen het besef van de seizoenen mee.

Er wordt veel gespeeld met natuurlijke materialen en lappen dit ter ondersteuning voor de nog zintuiglijke ontwikkeling van jonge kinderen en de stimulering daarvan.

De gastouder staat open voor alle kinderen, ongeacht afkomst of levensovertuiging. Van de ouders wordt gevraagd om de pedagogische visie van het Het Uilennest te respecteren.

Wilt u meer weten over de pedagogische visie van het Uilennest, dan kunt u het informatieboekje aan vragen op: info@hetuilennest.eu. Ook ligt er een uitgebreide visie, ter inzage, op de groep.